Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olje index över justeras varje månad enligt.

Denna månads bränsletillägg 28 %