Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olje index över justeras varje månad enligt.

Denna månads bränsletillägg 33,3%
Bränsletillägg April 30,0%