Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olja index och justeras två gånger varje månad enligt.

Standard Bränsletillägg Europa 1 ->14 Augusti 2022: 54,1 %
Standard Bränsletillägg Europa 15->31 Augusti 2022: 51,5 %
Standard Bränsletillägg Europa inkl. Sverige 1 ->14 Augusti 2022: 56,7 %
Standard Bränsletillägg Europa inkl. Sverige 15->31 Augusti 2022: 54,1 %