Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på Statoils olje index över justeras varje månad enligt.

Denna månads bränsletillägg 30,0%
Bränsletillägg November 30,0%