Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olje index över justeras varje månad enligt.

Denna månads bränsletillägg 30,0%
Bränsletillägg Januari 30,0%