Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olja index och justeras två gånger varje månad enligt.

Standard Bränsletillägg Europa 15->31 Maj 2022: 51,5 %
Standard Bränsletillägg Europa 1->14 Maj 2022: 48,9 %
Standard Bränsletillägg Europa inkl. Sverige 15->31 Maj 2022: 55,4 %
Standard Bränsletillägg Europa inkl. Sverige 1->14 Maj 2022: 54,1 %