Bränsletillägg

Vår bränsletillägg baseras på EU Bulletin olja index och justeras en gång varje månad enligt.

Bränsletillägg Sverige, gällar från 01-05-2024: 46,3 %
Bränsletillägg, gällar från 01-05-2024: 43,7 %