Kontakt

Huvudkontor

NTG Nordic A/S
Truckvej 5
DK-4600 Køge

Tlf.: +45 7632 0960
CVR nr.: 33 57 21 90
info@ntgnordic.com

Filial

NTG Nordic A/S
Brunbjergvej 1
DK-8240 Risskov

Tlf.: +45 7634 0900
CVR nr.: 33 57 21 90
info@ntgnordic.com

Filial

NTG Nordic A/S – Department Lithuania 
Bussines center Orange Office
212 sector, 3rd stairway, IV floor. Senasis Ukmergės kel. 4
Uzubaliu vilage.
LT-14013 Vilnius district

Tlf.: +45 7632 0993
CVR nr.: 33 57 21 90
bookingbaltics@ntgnordic.com

Fakturor för NTG Nordic AB kan skickas till:

Køge och Vilnius: invoice@ntgnordic.com
Risskov: invoice8240@ntgnordic.com

Alla fakturor måste innehålla en ref nr. eller en ref. namn.