Miljø

NTG Nordic A/S og vores miljøpolitik

Miljøhensyn er en fælles forpligtelse. I NTG Nordic arbejder vi for at give vores kunder adgang til så miljøvenlige transportløsninger som muligt, og vi er i løbende dialog med vores leverandører om at begrænse ressourceforbruget og udledningen af CO2 og miljøskadelige stoffer. Vi har stor fokus på at vælge ny teknologi til vort transportmateriel samt sikre god vedligeholdelse.

For at reducere klimapåvirkningerne, arbejder vi hårdt på at gøre vores forretning så bæredygtig, som vi overhovedet kan. Dette kræver ikke kun dedikeret arbejde fra vores medarbejdere, men også følgende handlinger og tiltag:

  • Vi betaler miljøafgifter i nogle af de lande, vi opererer i
  • Vi leverer et stadigt voksende antal miljørapporter
  • Vi investerer i “grønne” køretøjer, drevet af el, brint og HVO
  • Vi vedligeholder og udvikler vores ISO14001
  • Miljøgebyrer for kørsel gennem forskellige byer i Europa
  • Marpol-afgift fra færgeselskaberne
  • Krav fra myndigheder vedrørende udstyr til medarbejdernes arbejdsstationer
  • Investering i digitaliseret IT, der sikrer den bedste udnyttelse af lastbilerne, hvilket betyder færre kørte kilometer uden gods og dermed mindre CO2-udledning
  • Investering i energieffektivt lys på lager og kontorer
  • Miljøledelsessystem certificering og vedligeholdelse af samme