Organisation

Sammen står vi stærkt!

Over 30 danske og europæiske transportselskaber er aktuelt en del af NTG gruppen, og der kommer hele tiden flere til. Selskaberne i gruppen samarbejder via en partnerskabsaftale, der giver hvert selskab i gruppen optimale muligheder for at drive og udvikle sin egen forretning. Gruppen stiller fælles ressourcer og kompetencer til rådighed i form af blandt andet it-support og fælles administrative systemer. Det letter hverdagen for det enkelte selskab, og vores kunder får en ensartet høj kvalitet og service, uanset hvilket selskab i gruppen, de handler med.

Ejerskabet i hvert enkelt selskab i gruppen er delt mellem gruppen og medarbejdere. Nordic Transport Group A/S har en ejerandel på 51 procent, medarbejdere i det enkelte selskab ejer 49 procent. Den konstruktion gør det meget attraktivt både at arbejde for et selskab i NTG gruppen og at indgå partnerskab med NTG gruppen. Derfor har vi branchens dygtige medarbejdere og partnerskaber med branchens allermest driftige og veldrevne transportvirksomheder – til gavn for kunden.