Organisation

Tillsammans är vi starka!

Över 30 danska och europeiska transportföretag ingår för närvarande i NTG-gruppen och det tillkommer hela tiden flera. Företagen i gruppen arbetar tillsammans i ett samarbetsavtal som gör att varje företag i gruppen får optimala möjligheter att driva och utveckla sin egen verksamhet. Arbetsgruppen har delade resurser och kompetens som finns i form av bland annat IT-stöd och gemensamma administrativa system. Det gör vardagen lättare för det enskilda företaget och våra kunder får en genomgående hög kvalitet, oavsett vilket bolag i gruppen de gör affärer med.

Äganderätten till varje företag i gruppen delas mellan gruppen och anställda. Nordic Transport Group A/S har 51 procent av aktierna, anställda i varje företag äger 49 procent. Detta upplägg gör det mycket attraktivt både att arbeta för ett företag i NTG-gruppen och att ingå partnerskap med NTG-gruppen. Därför har vi branschens mest kompetenta medarbetare och partnerskap med branschens mest företagsamma och välskötta transportföretag – vilket gynnar kunden.