Standardbetingelser

Standardbetingelser

Ansvarsbestemmelser NTG Nordic A/S hæfter som fragtfører i overensstemmelse med CMR-loven (lov om fragtaftale ved international vejtransport).

Alle tilbud er afgivet uden bindende forpligtelse.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 100.000 for hver ordre (§21).

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes til netværks-klausulen (§2), at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 28), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser.

 

De angivne leverings- og transittider er alene at betragte som vejledende jf. NSAB 2015 (§ 7). Aftale med tidsløfte udføres kun efter særskilt skriftlig aftale, og tab i forbindelse med forsinkelse kan max udgøre fragtbeløbet (NSAB2015 §21B. Ved synligt tab eller beskadigelse må indsigelse gøres straks ved godsets modtagelse. Ved ikke synligt tab eller beskadigelse skal indsigelse ske skriftligt inden 7 hverdage efter godsets aflevering Modregning: Der må ikke foretages modregning i NTG Nordic A/S krav på fragt og andre ydelser.

Fragtberegningsregler for volumensendinger: 1 cbm = 333 kg * Norden: 1 ldm = 1850 kg * 1 EUR-palle = 740 kg / 0,4 ldm. Farligt gods – ekspederes kun efter forudgående aftale. Det påhviler ifølge lovgivningen afsenderen senest ved indbookingen at deklarere farligt gods med korrekt kemisk/teknisk betegnelse og opgive relevant fareklassenummer. Utilstrækkelige eller urigtige oplysninger, dokumenter, emballering og/eller godsmærkning fritager NTG Nordic for ansvaret for eventuelle opståede skader og krav.

EUR-paller: NTG Nordic A/S tilbyder ikke bytte af EUR-paller. Dette gælder samtlige internationale markeder.

Vareefterkrav Opkræves kun mod SEPARAT skriftlig instruktion til NTG Nordic A/S. Angivelse i leverandørfaktura har IKKE gyldighed som instruktion (NSAB 2000 §5).

Forbehold Tilbuddet forudsætter fri og uhindret trafik og gælder – såfremt ikke andet er nævnt – for almindelige ufarlige handelsvarer, der med hensyn til mål og vægt kan transporteres på almindelige køretøjer. Ved temperaturtransporter skal der træffes forudgående aftale.

Basis er de på tilbudsdagen gældende tariffer og valutakurser. Ved tarif- og kursændring, væsentlig stigning af vore produktionsomkostninger samt i tilfælde af offentlig indgriben forbeholdes ret til regulering af dette tilbud.

Såfremt der ikke er anført andet i tilbuddet gælder følgende:

For forsendelse til/fra ikke brofaste øer påregnes øgede transittider samt fragtomkostninger. Raterne gælder ikke for temperaturregulerede transporter samt transport af højt beskattede/højværdi varer og farligt gods, medmindre dette specifikt er anført i tilbuddet.

Raterne er eksklusive moms, afgifter, evt. fortoldning samt intrastate. Vareforsikring kan tegnes på Deres skriftlige anmodning gennem NTG Nordic A/S i anerkendt forsikringsselskab.

Lift levering for sendinger over 1500 kg, 0,8 ladmeter, 5 Cbm eller 2 paller, er ekskl. nærværende rater og vil blive afregnet ifølge udlæg.