7 March 2024

Strejke i Finland

Vi er blevet informerat omkring potentiel strejke i perioden från måndag 11.03.2024 kl. 06.00 fram till Mandag 25.03.2024 kl. 06.00 08.04.2024 kl. 06.00.

Strejken vedr. Finske fagforening AKT for Finske stevedorer, som betyder att alle Finske hamnar lukker ned för løstrailer trafik, och rederierne ändrar deras ruter til/fra Finland tillfälligt.

Det betyder vid NTG’ normal trafik operation ml. DK och FI kommer att stänga ned i denna period.

Vi arbetar på att hitta alternativa lösningar, i form av ledsaget kapacitet så vi kan erbjuda en ledsaget lösning ml. DK och FI med färd via SE.

Denna alternativa lösning har tyvärr extra kostnader, och den kommer att vara begränsad kapacitet ifht. normalen.

Kontakta gärna din lokala kontaktperson för möjligheter i strejke perioden.